BİLİMSEL PROGRAM


 

ASYA SALONU

AVRUPA SALONU

09:55 - 10:00 Açılış  
10:00- 10:45 Başarılı Dijital Sağlık EKO Sistemi Nasıl Oluşturulur?
Oturum Başkanları :
Serkan Topaloğlu, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Başkanvekili
Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü
Expert Panelistler : Erhan Akdoğan, TÜSEB Başkanı
Hasan Mandal, TÜBİTAK Başkanı
Tamer Yılmaz, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü
Mustafa Paç, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü
Oktay Ergene, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Serkan Öztürk, Turkcell Bilgi ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Öğrenim Hedefi: Büyük verinin sağlıkta ki kullanım alanları ile ilgili farkındalık oluşturulması, ekosistem oluşturularak multi disipliner işbirliği imkanlarının arttırılması, verinin teknik standartlarının oluşturulması
 
10:45-11:30
UYDU SEMPOZYUM
Üç Farklı Literatür Bir Arada: Angina pektoris, Kalp Yetmezliği & Miyokard İnfarktüsü

Konuşmacılar: Cem Barçın, Can Yücel Karabay
11:30-12:15 KURS-1:YAYIN TİPLERİ ve MAKALE YAZMA TEKNİKLERİ
Can Yücel Karabay, Özlem Yıldırımtürk
Öğrenim Hedefi:
Kardiyoloji ve diğer branşlarda akademik makale yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve yayının akademik dergilere kabul olmasının önemli püf noktolarının neler olduğu yazının planlanma aşamasından başlanarak tartışılacaktır.
11:30-12:15
Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Oturum Başkanları :
Ahmet İlker Tekkeşin, Ali Serdar Fak
Expert Panelistler : Gökhan Kahveci, Güntekin Günhan Demir, Onur Taşar, Kazım Serhan Özcan
11:30-11:45
Türk Telekom Dijital Sağlık Vizyonu

Muhammed Özhan , Türk Telekom Ventures Genel Müdür
11:45-12:00
Endüstri Gözü ile Sağlıkta Dijital Dönüşüm

Ingrid Drechsel, Bayer İlaç Türkiye ve İran Ülke Grubu Başkanı
12:00-12:15
Dijital dönemde Hasta hekim ilişkileri ve hukuksal yükümlülükler

Ufuk İyigün
12:15-13:00 ARA
13:00-13:45
KURS-1: YAYIN TİPLERİ ve MAKALE YAZMA TEKNİKLERİ
Can Yücel Karabay, Özlem Yıldırımtürk
13:00-13:45
BRAIN STORMING - Kardiyoloji
Oturum Başkanı:
Cihangir Kaymaz , Lale Tokgözoğlu
Expert Panelist : Halil İbrahim Tanboğa, Hüseyin Ayhan, Çağlar Emre Çağlayan, Bernas Altıntaş
Konuşmacı : Mehmet Ballı
13:45-14:15
UYDU SEMPOZYUM
Kalp Yetersizliğinde Tedavisinde Yol Arkadaşını İyi Seç!
Moderatör:
İbrahim Halil Tanboğa
Konuşmacılar: Can Yücel Karabay, Özlem Yıldırımtürk
14:15-14:30 ARA
14:30 -15:15
Bilimsel Makalenin Serüveni, Editör Nasıl Kabul Eder ?
Oturum Başkanları :
Bilgin Timuralp , Çetin Erol , Dilek Ural
Öğrenim Hedefi: Araştırıcı dergi seçimini hangi kriterlere göre yapmalıdır. Bilimsel makalenin gönderimi sonrasında editörlerin makalenin değerlendirilmesinde dikkat ettikleri noktalar nelerdir?
 
14:30-14:45 Makale Yayına Nasıl Hazırlanır ?
Emre Aslanger
14:45-15:00 Editör Gözüyle; Makale Nasıl Değerlendirilir?

Hiperakut Rejeksiyon Sebepleri nedir, Nasıl Önlerim? (Editör gözüyle hangi makaleyi dergide değerlendirmeye
alırım? Dergimi site etsinler düşünürüm)


Dergimin İmpakt Faktörünü Nasıl Artırırım?

Dergime Yazı Gönderilmesini Nasıl Artırırım?
Meral Kayıkçıoğlu
15:00-15:15 Revizyon Aşamasında Dikkat Edilmesi Gerekenler, Major Revizyon Gelen Yazı İçin Uğraşmaya Değer Mi?
Kaan Okyay
15:15-15:45 STAND ALANI ZİYARET
15:45-16:30 KURS-2: BİR AKADEMİSYENİN BİLGİSAYARLA İMTİHANI
(Zoom, Cloud, Microsoft Teams, Cut - Copy - Paste - Convert)

Taylan Akgün
15:45-16:30
BRAIN STORMING- Kardiyoloji
Oturum Başkanları :
Yunus Erdem , Mustafa Kılıçkap
Expert Panelist : Özcan Özeke , Erkan Baysal , Şükrü Ulusoy , Tolga Yıldırım, Ahmet Çağrı Aykan
Konuşmacı : Gamze Babür Güler
16:30-16:45 ARA
16:45-17:30 Sağlık Profesyonelleri İçin Kariyer Hedefleri
Oturum Başkanları :
Ömer Kozan,
Biykem Bozkurt, Baylor College od Medicine Houston, TX US,HFSA Eski Başkanı, KY, Winters Merkezi Yöneticisi
16:45-17:30
KURS-3: SUNUM HAZIRLAMA TEKNİKLERİ

Serkan Top
16:45-17:00 Hekimlikte Kariyer Hedefleri, Nasıl İlerlerim?
Biykem Bozkurt
17:00-17:15 Medikal Sektörde Kariyer Hedefleri, Nasıl İlerlerim?
Tayfun Çalkavur, TEM Yönetim Geliştirme Kurucusu
17:15-17:30 Başarıya Giden Yolun Yapı Taşları
Mithat Gönen, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Biyoistatistik Klinik Şefi
17:30-18:30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları
: Vecih Oduncu, Ekrem Güler

SS-01 Akut Koroner Sendrom Tanısıyla Yatırılan Hastalarda Serum Total Bilirubin Düzeylerinin Prognostik Değeri
Lale Dinç Asarcıklı
SS-02 St Yükselmeli Miyokard İnfarktüsü İle Başvurup Primer Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Hastalarda Hastane İçi Mortalite Belirteçleri
Betül Banu Karasu
SS-03 Stent Restenozu Ve Gebelikle İlişkili Plazma Proteini-A İlişkisi
Mustafa Azmi Sungur
SS-04 Üçüncü Trimestrde Miyokard Enfarktüsü Geçiren Gebede Sezaryen Anestezisi Deneyimi
Harun Özmen
SS-05 St Segment Yükselmeli Miyokard Enfarktüsünde Syntax Skorunun Beyaz Kan Hücresi Sayısının Ortalama Trombosit Hacmine Oranıyla İlişkisi
Muammer Karakayalı
SS-07 Değiştirebilir Kardiyovaskuler Risk Faktörü Olmayan St-Yükselmeli Miyokard İnfartüsü Hastalarında Uzun Dönem Mortalite
Emrah Erdoğan
SS-08 Genç Hastalarda Akut Miyokard Enfarktüsü: Tek Merkez Deneyimi
Emine Altuntaş
SS-09 St Segment Yüksekliği Olmayan Miyokard Enfarktüsü Hastalarında Aıp İndeksi Fqrs Varlığını Bağımsız Predikte Eder
Ahmet Seyda Yılmaz
SS-10 Akut Miyokard Enfarktüsü Hastalarinda Cha2ds2-Vasc Skoru İle Risk Skorlari Arasinda İlişkinin Değerlendirilmesi
Özge Çakmak Karaaslan
SS-11 Akut Koroner Okluzyonlarda Yeni Ekg Algoritmalari Infarkt Alanini Öngordurebilir Mi? Ön Sonuçlar.
Cansu Selcan Akdeniz
SS-12 Wellens Bulgusu Olan St Segment Yükselmesiz Miyokart Enfarktüsü Hastalarında Perkütan Koroner Girişim Zamanına Göre Hastane İçi Ve Uzun Dönem Kardiyovasküler Sonlanımların Karşılaştırılması
Duygu İnan
SS-14 Crohn Hastalığında Enteroklizis Sonrası Yapılan Ultrasonografinin Tanı Değeri
Süleyman Hilmi Aksoy
SS-62 Farklı Regresyon Modelleriyle Miyokard İnfarktüsü Sonrası Sağ-Kalımı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Modellerin Karşılaştırılması
İbrahim Halil Tanboğa, Ömer Alkan
SS-63 Regresyon modellerine alınacak sürekli değişkenlerin fonksiyonel formlarının iç ve dış geçerlilik üzerine etkisi
İbrahim Halil Tanboğa
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları
: Özlem Yıldırımtürk, Regayip Zehir

SS-13 Antiplatelet Tedavili Covid 19 Hastalarında Mortalite
Ercan Aydın
SS-15 Covid-19 Enfeksiyonunun Subakut Fazında, Antikoagülan Profilaksisine Rağmen Gelişen Penil Mondor Hastalığı
Hilal Kurtoğlu Gümüşel
SS-16 Nötrofil Lenfosit Oranı İle Akciğer Nakil Hastalarında Ölçülen Pulmoner Arter Basınçları Arası İlişkinin Değerlendirilmesi
Pınar Atagün Güney
SS-17 Warfarin Kullanan Hastalarda Covıd-19 Pandemisinin Ttr Üzerine Etkisi
Burhan Aslan
SS-18 Post-Covid Dönemde Mobil Ekg İle Standart Ekg’nin Qt Mesafesi Ölçümlerinin Karşılaştırılması
İbrahim Ersoy
SS-19 Diyabetik Ayak Yarası Yönetimi: 20 Hastanın Retrospektif Analizi
Hülya Sevil
SS-20 Covıd-19 Tanısı İle Yatırılan Hastalarda Beta Bloker Kullanımının Hastane İçi Mortalite İle İlişkisi
Ferhat Işık
SS-21 Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksi (Sıı): Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği Ve Covid-19’lu Hastalar İçin Umut Verici İnflamasyon Temelli Prognostik Belirteç
Esra Poyraz
SS-22 Covıd 19 Pandemisinin Renin Anjiotensin Sistemi İnhibitörlerinin Kullanımına Olan Etkisi
Özcan Başaran
SS-23 The Prognostic Value Of The Tyg İndex İn Non-Diabetic Covıd 19 Patients With Myocardial İnjury.
Sinem Çakal
SS-24 Covıd-19 İle Hospitalize Edilen Hastalarda Frontal Qrs-T Açısı İle Hastane İçi Mortalite Arasındaki İlişki
Murat Çap
SS-25 Covid-19 Pandemi Sürecinde Kalp Hastalarında Anksiyete Ve Depresyon Düzeyleri
Ferit Böyük
SS-64 TAVI HASTALARINDA GEÇİCİ PACEMAKER KOMPLİKASYONLARI- TEK MERKEZ DENEYİMİ
Mehmet Fatih Yılmaz
SS-65 Tek Merkezli Transkatater Aort Kapak İmplantasyonu Deneyimiz
İlhan İlker Avcı
 

ASYA SALONU

AVRUPA SALONU

10:00- 10:45 BRAIN STORMING- Romatoloji
Oturum Başkanları :
İhsan Ertenli , İbrahim Halil Tanboğa
Expert Panelist : Umut Kalyoncu, Ali Akdoğan
Konuşmacı : Hakan Babaoğlu
10:00- 10:45
KURS-4: İSTATİSTİK KURSU

Selim Topçu, Yavuz Karabağ, Ali Karagöz
10:45-11:15
UYDU SEMPOZYUM
Hipertansiyonda Yeni Bir Oyuncu
Konuşmacılar:
Taylan Akgün, Berkay Ekici
11:15-11:30 ARA
11:30-12:15 Bir Fikrim Var
Oturum Başkanları :
Ayhan Olcay, Ertuğrul Okuyan
Expert Panelist : Uğur Önseltürk, Güliz Erdem, Hüseyin Üvet, Caner Çanak, Fatih Kahraman
Konuşmacı : Recai Serdar Gemici
Başarılı STARTUP Hikayesi Albert Health
Öğrenim Hedefi : Fikir aşamasından markalaşmaya kadar startup yolculuğu.
11:30-12:15
KURS-4: İSTATİSTİK KURSU

Selim Topçu , Yavuz Karabağ, Ali Karagöz
12:15-13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00-13:45 Klinik Çalışmalar: Farklı Bakış Açıları
Oturum Başkanları :
Muzaffer Değertekin, Dursun Aras
Klinik Çalışmalar : Farklı Bakış Açıları
13:00-13:45
KURS-4: İSTATİSTİK KURSU

Selim Topçu, Yavuz Karabağ, Ali Karagöz
13:00-13:15 Araştırmacı Gözü İle
Mehmet Birhan Yılmaz
13:15-13:30 Etik Kurul Gözü ile
Barış Güngör
13:30-13:45 CRO Gözüyle Klinik Araştırmalar
Mehmet Yıldız
13:45-14:15
UYDU SEMPOZYUM
AKS PKG’de Pratiğimiz Nasıl Değişti
Moderatör:
Mustafa Kılıçkap
Konuşmacılar: Alp Burak Çatakoğlu, Kadriye Kılıçkesmez
14:15-14:30 ARA
14:30 -15:15 Hastalarımı Gelecekte Nasıl Takip Edeceğim?
Oturum Başkanları :
Hikmet Yorgun, Emin Evren Özcan
 
14:30-14:45 Giyilebilir Teknoloji Dünü, Bugünü, Yarını
Serdar Bozyel
14:45-15:00 Hastalıklarının Mobil Uygulamalarla Takibi
Duygu Koçyiğit
15:00-15:15 Yeni Dönemde Kronik Hastlalık Takibi
Mert İlker Hayıroğlu
15:15-15:45 STAND ALANI ZİYARETİ
15:45-16:30 BRAIN STORMING- Onkoloji
Oturum Başkanları:
Sadettin Kılıçkap, İbrahim Halil Tanboğa
Expert Panelist: Ozan Yazıcı, Mehmet Ali Nahit
Konuşmacı: Denizcan Güven
 
16:30-16:45 ARA
16:45-17:30 OTURUM 6 - SOSYAL MEDYA ve SAĞLIK PROFESYONELLERİ
Oturum Başkanları : Gülay Şele , Göksel Çinier
Öğrenim Hedefi: Sağlık profesyonelleri kullanırken nasıl davranmalı ? .Sosyal Medyanın avantajları ve dezavantajları
16:45-17:30
KURS 5: MAKALEYİ DERGİYE GÖNDERME SÜREÇLERİ

Süleyman Çağan Efe, Tufan Çınar

16:45-17:00 Hekim Sosyal Medyası Nasıl Olmalıdır?
Ece Pekçolaklar
17:00-17:15 Yeni Bir Akademik İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya
Cem Karakuş
17:15-17:30 Sosyal Medyada Hekim-Hasta İlişkileri
Gürkan Kayabaşoğlu
17:30-19:00 Genç Dijitalist Oturumu
Oturum Başkanları:
Sedat Kalkan, Nur Pınar Zencirci
17:30-18:30
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Ozan Gürsoy, Enbiya Aksakal

SS-37 Supraventriküler Taşikardi Nedeniyle Elektrofizyolojik Çalışma Yapılan Ve İşlem Sırasında Geçici Atriyal Fibrilasyon Gelişen Hastaların Sol Atriyal Fonksiyonlarının Speckle Tracking Ekokardiyografi İle Değerlendirilmesi
Hayati Eren
SS-38 Sağ Koroner Arter Kronik Total Tıkanıklığı Olan Hastalarda Başarılı Revaskülarizasiyonun Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarına Olan Etkisinin İki Boyutlu Strain Ve Strain Rate İle Değerlendirilmesi
Zeki Şimşek
SS-39 Perkütan Koroner Girişim Sonrası Koroner Akım İle Böbrek Fonksiyonlarının İlişkisi
İdris Buğra Çerik
SS-40 Ventriküler Repolarizasyon Parametreleri İle Akut İskemik Stroke Şiddeti Arasındaki İlişki
Şahhan Kılıç
SS-41 Koroner Bifurkasyon Stentlemede Yeni Bir Yöntem: Nano-Crush Stentleme.
Aykun Hakgör
SS-42 Kateter Ablasyonda Yapay Zeka
Yusuf Ziya Şener
SS-43 Cha2ds2–Vasc Skoru Yüksek Hastalarda Atriyal Ekstrasistol Sıklığı Daha Fazladır
Hasan Koca
SS-44 Obez Hastalarda Perkütan Koroner Girişim Sonrası Hemogram Düşüşü Daha Fazla Görülür
Hasan Koca
SS-45 Pr Mesafesinin Koroner Arter Hastalığının Yaygınlığı İle İlişkisi
Aylin Sungur
SS-46 Zor Boyun Abdominal Aort Anevrizması Hastalarında, Chimney Ve Çok Katmanlı Akım Yönlendirici Greft Stent Kullanımı Tekniklerinin Değerlendirilmesi
Gönül Zeren
SS-47 Yaygın Anksiyete Bozukluk Tanılı Hastalarda Tp-E İnterval, Tp-E/Qt Oranı, Tp-E/Qtc Oranı Ve Fragmante Qrs Parametrelerinin İncelenmesi
Fikret Keleş
SS-48 Factors Related With Ischeamıc Cerebral Event Early After Carotıd Artery Stentıng
Serdar Demir
17:30-17:45 Tıp Eğitiminde Dijital Dönüşüm
Eren Ömer Tekeli
17:45-18:00 Nörolojik Bozukluklarda Yapay Zeka
Tuluğhan Çivioğlu
18:00-18:15 Nanorobotlar ve Gelecek
Cemre Karabacak, Sena Ertugrul
18:15-18:30 Bir Hekimin Başarı Hikayesi
Edip Gürol
18:30-18:45 Akılcı İlaç Sunumu
Hüseyin Şenocak
18:30-19:30
SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Ömer Çelik, Elnur Alizade

SS-49 İzole Koroner Arter Ektazisinin Varlığı İle Sistemik İmmün İnflamasyon İndeksinin (SII) İlişkisi
Aydın Rodi Tosu
SS-50 Mitral Balon Valvuloplasti İşleminde Geniş Sol Atriyumla Mücadele: Ters Loop Yaparak Kapağı Geçmek
Emre Özdemir
SS-51 İzole Orta-İleri Mitral Darlığı Hastalarında Uygulanan Perkutan Mitral Balon Valvüloplastinin Erken Dönemde Sağ Ventrikül Fonksiyonları Üzerine Etkisinin 2D Speckle Tracking Ekokardiografi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
Tülay Bayram Gürkan
SS-52 Kardiyak Sendrom-X'de Katestatin Düzeyi: Mikrovasküler İskemi İçin Yeni Bir Belirteç Mi?
Hakan Çakır
SS-53 Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu Sonrası Hastalarda CHA2DS2-Vasc Skorunun Prognostik Değeri
Emre Yılmaz
SS-54 Dirençli Hipertansiyon İle Platelet / Lenfosit Oranı Arasındaki İlişki
Halil Akın
SS-55 Yüksek Riskli Karotis Arter Hastalığında Trigliserit-Glukoz İndeksinin Öngördürücü Rolü
Kadriye Memiç Sancar
SS-56 Perikardiyosentezin Nadir Komplikasyonu; Pnömoperikardiyum
Oktay ŞENÖZ
SS-57 Kalp Hastalıklarında Cinsiyetin Rolü
Songül Usalp
SS-58 Epikardiyal Yağ Kalınlığı Abdominal Aort İntima Media Kalınlığı İle İlişkilidir.
Sinan Şahin
SS-59 Miyokardit Hastalarında Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Mustafa Candemir
SS-60 Monoterapi İle Kan Basıncı Kontrolü Sağlanmış Hipertansif Olguların Efor Testi Parametrelerinin Analizi
Ufuk Sadık Ceylan
SS-61 Nonkompaksiyon Kardiyomiyopati Ve Aritmi: İki Olgu Sunumu Ve Literatür Derlemesi
Gönül Açıksarı
18.45-19.45 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları
: Seçkin Satılmış, Göksel Çinier

SS-06 Akut St Segment Yükselmeli Miyokard İnfarktüsünde Total Oklüzyon Paterninin Hastane İçi Ve Uzun Dönem Klinik Sonlanımlarına Etkisi
Yusuf Oflu
SS-26 The Relationship Between Nutritional Status And Early And Mid-Term Mortality Of Geriatric Preserved Heart Failure Patients Admitted To The Emergency Cardiology Department.
Fatih Yılmaz
SS-27 Akut Dekompanse Kalp Yetmezliği Hastalarında Non-Alkolik Yağlı Karaciğer Hastalığı Sıklığı Ve Syntax Skoru İle Arasındaki İlişki
Altuğ Ösken
SS-28 İdiyopatik Trombositopenik Purpura Nedeniyle Splenektomi Yapılmış Pulmoner Emboli Öykülü Hastada Geç Dönemde İnferiyor Vena Kavadan Sağ Atriyuma Uzanan Dev Trombüs, Asd, Pfo Üçlemesi
Emre Özdemir
SS-29 Evaluation Of Right Atrial Mechanics During Pregnancy
Hacer Ceren Tokgöz
SS-30 Cpap Kullanan Osas Hastalarının Sistolik Pulmoner Arter Basınçlarının Değerlendirilmesi
İbrahim Etem Dural
SS-31 Laktat Dehidrogenaz’ın İleri Evre Kalp Yetersizliğinde Uzun Dönem Tüm Nedenlere Bağlı Ölümler İçin Prognostik Değeri
Selahattin Türen
SS-32 Yeni Tanı Graves Hastalarında Pulmoner Arter Sertliğinin Değerlendirilmesi
Fatih Akkaya
SS-33 Sol Ventrikül Mekanik Destek Cihazı Takılan Hastalarda Cihaz İlişkili Enfeksiyonun Prediktörü Olarak Glasgow Prognostik Skorunun Kullanımı
Sena Sert
SS-34 Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Olan Hastalarda Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlara Hipertansiyonun Etkisi
Osman Bektaş
SS-35 Acil Kardiyoloji Polikliniğine Başvuran Geriatrik Korunmuş Kalp Yetersizliği Hastalarının Malnutrisyon Durumu İle Erken Ve Orta Dönem Mortalite İçin Öngörmede Yardım Edebilirmi?
Fatih Yılmaz
SS-36 Nitral Kesilmesine Ve Metoprolol Tedavine Yanıt Veren Apikal Anevrizmalı Mid Ventriküler Hipertrofik Obstruktif Kardiyomyopati
Fatih Levent